Dvojzložkový systém (v pomere 1 : 1) striekaného polyuretánového náteru s uzatvorenou bunkovou štruktúrou

Materiály

RG 03/10 8-12 kg/m3
RG 03/35 35±2 kg/m3
RG 03/45 45±2 kg/m3
RG 03/55 55±2 kg/m3
S-86L 45-50 kg/m3Graco Reactor A-25 Graco Reactor 2 E-30 Graco Reactor 2 H-30

Využitia: Vonkajšie a vnútorné povrchy; izolácia striech; izolácia vnútorných podláh; izolácia zvislých plôch; ohnuté povrchy; izolácia laminátových striech, striech domov; izolácia vlnitých striech; izolácia rodinných domov a bytoviek, tovární, priemyselných hál; izolácia poľnohospodárskych budov; izolácia strešných panelov; izolácia kontajnerov; špeciálne práce (filmové prostredie); striekané prvky na dekoratívne účely; izolácia chladiarenských zariadení; izolácia prepravných kontajnerov; izolácia hál; izolácia skladovacích síl a pod. Izolácia podkroví; všetky typy a formy vonkajších stenových štruktúr; následná izolácia už dokončených tehlových domov a bytoviek; vnútorná aj vonkajšia izolácia hál; oplášťovanie priemyselných a kancelárskych priestorov; izolácia nových navrhnutých budov alebo budov, ktoré prechádzajú rekonštrukciou; jednoduché oplášťovanie komplexných konštrukčných častí

Polyuretánová pena s otvorenou bunkovou štruktúrou

Dvojzložkový systém (v pomere 1 : 1) striekaného polyuretánového náteru s otvorenou bunkovou štruktúrou

Materiály

RG 03/10 8-12 kg/m3

Využitia: Izolácia podkroví; všetky typy a formy vonkajších stenových štruktúr; následná izolácia už dokončených tehlových domov a bytoviek; vnútorná aj vonkajšia izolácia hál; oplášťovanie priemyselných a kancelárskych priestorov; izolácia nových navrhnutých budov alebo budov, ktoré prechádzajú rekonštrukciou; jednoduché oplášťovanie komplexných konštrukčných častí

Systémy dekoračnej peny Dekoračné peny Dekoračné peny

Dekoračné peny

Systémy dvojzložkovej polyuretánovej peny vhodné na výrobu dekoratívnych produktov.

Materiály

RG 03/35 35±2 kg/m3
RG 03/45 45±2 kg/m3
RG 03/55 55±2 kg/m3
S-86L 45-50 kg/m3


Využitia: Vonkajšie a vnútorné povrchy; izolácia striech; izolácia vnútorných podláh; izolácia zvislých plôch; ohnuté povrchy; izolácia laminátových striech, striech domov; izolácia vlnitých striech; izolácia rodinných domov a bytoviek, tovární, priemyselných hál; izolácia poľnohospodárskych budov; izolácia strešných panelov; izolácia kontajnerov; špeciálne práce (filmové prostredie); striekané prvky na dekoratívne účely; izolácia chladiarenských zariadení; izolácia prepravných kontajnerov; izolácia hál; izolácia skladovacích síl a pod.

Systémy dekoračnej peny Dekoračné peny Dekoračné peny
Ak máte ešte nejaké ďalšie otázky, kontaktujte nás.